Bộ Lưu Điện Cửa Cuốn AR6D-600W

3.280.000

Bộ Lưu Điện Cửa Cuốn AR6D-600W

  • Model: AR6D (600W)
  • Cửa cuốn 800kg ≤ 24m2
  • Motor ≤ 500W
  • Acquy trong 2 x 7Ah
  • Hotline: 034.3535.797