Bộ Lưu Điện Cửa Cuốn AR4D-500W

2.480.000

Bộ Lưu Điện Cửa Cuốn AR4D-500W

  • Model: AR4D 
  • Cửa cuốn 600kg ≤ 20m2
  • Motor ≤ 400W
  • Acquy trong 2x7Ah
  • Hotline: 034.3535.797