External Battery Pack (2U) for UPS DELTA RT 5-6KVA

External Battery Pack (2U) for UPS DELTA RT 5-6KVA

External Battery của Delta Amplon RT 5 / 6kVA 240V
Thương hiệu: Delta (Taiwan)
Thông số Bộ Acquy mở rộng: 16x 12V / 5Ah.
Bảo hành: 24 tháng
Phân phối bởi: DAKIATECH
Hotline: 034.3535.797

0343535797