Hiển thị tất cả 8 kết quả

Trọn gói lắp đặt năng lượng mặt trời

DAKIA TECH CUNG CẤP ẮC QUY – UPS UY TÍN HÀNG ĐẦU

Năng lượng mặt trời

Tủ lưu trữ Điện mặt trời 1000Wh

Liên hệ 034.3535.797
-8%

Trọn gói lắp đặt Năng lượng mặt trời

Combo Lưu trữ năng lượng mặt trời 600Wh

5.950.000
-12%

Trọn gói lắp đặt Năng lượng mặt trời

Combo Lưu trữ năng lượng mặt trời 260Wh

3.950.000
-3%

Trọn gói lắp đặt Năng lượng mặt trời

Combo Lưu trữ năng lượng mặt trời 2KWh

18.500.000
-8%

Trọn gói lắp đặt Năng lượng mặt trời

Combo Lưu trữ năng lượng mặt trời 1KWh

11.000.000

Trọn gói lắp đặt Năng lượng mặt trời

Trọn gói lắp đặt Điện Năng lượng mặt trời hòa lưới 20KW

Liên hệ 034.3535.797

Trọn gói lắp đặt Năng lượng mặt trời

Trọn gói lắp đặt Điện Năng lượng mặt trời hòa lưới 10KW

Liên hệ 034.3535.797

Trọn gói lắp đặt Năng lượng mặt trời

Trọn gói lắp đặt Điện Năng lượng mặt trời hòa lưới 5KW

Liên hệ 034.3535.797