Trọn gói lắp đặt Điện Năng lượng mặt trời hòa lưới 10KW

Liên hệ 034.3535.797

Trọn gói lắp đặt Điện Năng lượng mặt trời hòa lưới 10KW

  • Sản lượng mang lại 1200 kWh/tháng
  • Giảm tiền điện hàng tháng
  • Giảm nhiệt cho ngôi nhà của bạn
  • Giảm phát thải CO2 hiệu ứng nhà kính
  • Hotline: 034.3535.797