Hiển thị tất cả 5 kết quả

Hệ NLMT lưu trữ Độc lập – Combo Lưu trữ Điện mặt trời 1KWh – 10KWh

Năng lượng mặt trời

Tủ lưu trữ Điện mặt trời 1000Wh

Liên hệ 034.3535.797
-8%

Trọn gói lắp đặt Năng lượng mặt trời

Combo Lưu trữ năng lượng mặt trời 600Wh

5.950.000
-12%

Trọn gói lắp đặt Năng lượng mặt trời

Combo Lưu trữ năng lượng mặt trời 260Wh

3.950.000
-3%

Trọn gói lắp đặt Năng lượng mặt trời

Combo Lưu trữ năng lượng mặt trời 2KWh

18.500.000
-8%

Trọn gói lắp đặt Năng lượng mặt trời

Combo Lưu trữ năng lượng mặt trời 1KWh

11.000.000