Bộ Lưu Điện Cửa Cuốn AR7D-750W

3.880.000

Bộ Lưu Điện Cửa Cuốn AR7D-750W

  • Model: AR7D 
  • Cửa cuốn 800kg ≤ 30m2
  • Motor ≤ 650W
  • Acquy trong 2x9Ah
  • Hotline: 034.3535.797