INVERTER HYBRID BD3K6TL

INVERTER HYBRID BD3K6TL

  • Dải công suất: 3.6 ~ 5 kW
  • Hiệu suất tối đa: 97.7%
  • Lắp đặt: Loại thanh trượt và gắn tường
  • Hiển thị: Màn hình LCD màu
  • Hotline: 034.3535.797