Bộ tăng áp cho biến tần bơm nước GD100-PV

Liên hệ 034.3535.797

Bộ tăng áp cho biến tần bơm nước GD100-PV

  • Max. input power: 3200W
  • Max. DC voltage: 600V
  • Hotline: 034.3535.797