Bộ Lưu Điện Easy UPS APC SRV2KI (2KVA/1600W)

Liên hệ 034.3535.797

Bộ Lưu Điện Easy UPS APC SRV2KI 230V

  • Model: SRV2KI
  • Công suất: 2000VA/1600W
  • Bảo hành: 24 tháng
  • HOTLINE: 034.3535.797
  • Email báo giá: Dakiatech.sales@gmail.com