Ắc quy Yamato 6-DPB-30, Ắc quy xe máy điện

600.000

Ắc quy xe máy điện, Ắc quy Yamato 6-DPB-30 

– Kích thước: 18177167 mm

– Bảo hành: 6 tháng

– Hotline: 034.3535.797