Quạt Năng Lượng Mặt Trời JD-S888

1.375.000

Quạt Năng Lượng Mặt Trời JD-S888

  • Model: JD-S888
  • Công suất: 25W
  • Bộ sạc: Bộ sạc bộ chuyển đổi 1A (5 mét)
  • Thời gian sạc: 4 – 6h
  • Thời lượng sử dụng: 8-12h
  • Hotline: 034.3535.797