Inverter Hybrid Suoer 5000W VMS-5K-48

Liên hệ 034.3535.797

Inverter Hybrid Suoer 5000W VMS-5K-48

  • Mã sản phẩm: VMS-5K-48
  • Công suất: 5000W
  • Chế độ sạc: MPPT, 60A
  • Các chế độ hoạt động: Độc lập, Hòa lưới, Hòa lưới có lưu trữ Hybrid
  • Kích thước: 100 x 300 x 440 mm
  • Trọng lượng: 10 Kg
  • Bảo hành: 6 tháng