Inverter Hybrid Sofar 6kW 1 pha Model HYD 6000-ES

Liên hệ 034.3535.797

Inverter Hybrid Sofar 6kW 1 pha Model HYD 6000-ES

  • Model: HYD 6000-ES
  • Công suất: 6KW
  • Loại: 2 MPPT, 2 String
  • Khối lượng: 20.5 Kg
  • Chế độ: Chạy hòa lưới, bám tải Hybrid, độc lập
  • Bảo hành: 5 năm

DAKIA TECH cung cấp Inverter Hybrid Sofar Liên hệ: 034.3535.797