Bộ Lưu Điện Cửa Cuốn AR12D-1200W

7.770.000

Bộ Lưu Điện Cửa Cuốn AR12D-1200W

  • Model: AR12D 
  • Cửa cuốn 1200kg ≤ 48m2
  • Motor ≤ 850W
  • Acquy trong 4*9Ah
  • Hotline: 034.3535.797