Inverter Hybird LUXPOWER SNA5000 5KW – Độc lập và hòa lưới cho PV max đến 6KWP

18.500.000

Inverter Hybird độc lập và hòa lưới LUXPOWER SNA5000

  • Model:  Luxpower SNA5000
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Công suất: 5kW
  • Chế độ: On-Grid, Off-grid
  • Cài đặt: Chế độ độc lập, bám tải, đẩy lưới
  • Số MPPT: 2 tối đa 6kWp
  • Bảo hành: 2 năm